JKP Worldwide Headquarters

Five Main JKP Ashrams

JKP Bhakti Dham
Village and Post Mangarh, Tehsil Kunda,
District Pratapgarh, U.P. 229 417, INDIA
JKP.org.in

JKP Shyama Shyam Dham
Shyama Shyam Dham
158-Y Raman Reti Road, Vrindaban,
District Mathura, U.P. 281124, INDIA

JKP Rangeeli Mahal
Rangeeli Mahal Pratishthan
Barsana,
District Mathura, U.P. 281405, INDIA

Radha Govind Samiti - Golok Dham
H.A.F. (B) Part-1, Sector 10
Dwarka Sub-city,
New Delhi 110075, INDIA

JKP, Radha Madhav Dham
400 Barsana Road,
Austin, TX 78737, USA
RadhaMadhavDham.org

Others

JKP Hospitals
Jagadguru Kripalu Chikitsalaya,
Jagadguru Kripalu Parishat, Bhakti Dham,
Village and Post Mangarh, Kunda,
District Pratapgarh, U.P. 229419, INDIA
JKPhospitals.org

JKP Education
Subhash Nagar, Kunda,
District Pratapgarh, U.P. 230204, INDIA
JKPeducation.org

 

JKP Affiliated Organizations

Braj Gopika Seva Mission
SCR 16, Surya Nagar, Unit – 7,
Bhubaneswar, Orissa – 751003, INDIA
BrajGopikaSevaMission.org

Bhakti Yoga Meditation
Mangarh, Pratapgarh District, U.P., INDIA
bhakti-yoga-meditation.com

Shyama Shyam Dham, Nepal
Shyama Shyam Dham,
Thimi, Araniko Rajmarg 688/1,
Madhyapur Thimi, Bhaktapur, Nepal

Radha Madhav Society
P.O. Box 49287,
Atlanta, GA, 30359, USA
RadhaMadhavSociety.org

Shri Kripalu Kunj Ashram
2710 Ashford Trail Drive,
Houston, TX, 77082, USA
ShriKripaluKunj.org

Jagadguru Kripaluji Yog
7405 Stoney Point Dr,
Plano, TX, 75025, USA
jkyog.org

Radha Madhav Society (UK)
Shyam Sadan
109 Edgehill Road,
Leicester, LE4 9ED. UK
rmsuk.org

Radha Madhav Satsang, Singapore
Radha Kunj
43 Cuff Road, Singapore 209753
radhesg.com

Ji Living
ji-living.com